Ako to prebieha
 1. Napíšete mi / zavoláte mi a porozprávame sa o Vašej budúcej webstránke. Popíšete mi Vašu grafickú predstavu stránky, prípadne mi ju nakreslíte alebo ma nasmerujete na webstránku, ktorej by sa Vaša budúca stránka mala podobať.
 2.  

 3. Keď sa dohodneme na spolupráci a určíme cenu, pošlete mi zálohu (25% z ceny) na môj účet, príp. prístupové údaje k vášmu webadminu (ak už máte hosting). Zároveň mi pošlete všetky texty, obrázky, videá, ktoré majú byť na webstránke umiestnené.
 4.  

 5. Pracujem na Vašej webstránke.
 6.  

 7. Predstavím vám “medzivýsledok”, ktorý si prezriete a spíšete si pripomienky.
 8.  

 9. Zapracujem Vaše pripomienky a doladíme posledné detaily.
 10.  

 11. Prevediete mi na účet platbu za webstránku (mínus zaplatená záloha).
 12.  

 13. Pošlem vám prístupové údaje k “webadminu” a samotnej webstránke. Ak máte záujem o zaškolenie, stretneme sa na Skype.
 14.  

 15. Obojstranná radosť z dobre vykonanej práce. 🙂

 

 

 
webstranke